Legislatie

Legi europene implementate in legislatia nationala

În 1992, România a semnat Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), ratificată prin Legea nr. 24/1994,angajându-se să acţioneze pentru stabilizarea concentraţiilor gazelor cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să împiedice perturbarea sistemului climatic. De asemenea, România a semnat Protocolul de la Kyoto în 1999, fiind prima Parte aflată pe Anexa I a UNFCCC, ratificat prin Legea nr. 3/2001.

Schema internaţională de tranzacţionare a emisiilor EU – ETS funcţionează din anul 2005 pe baza Directivei Europene 2003/87/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003, ce stabileşte schema de tranzacţionare a certificatelor de gaze cu efect de seră la nivelul Comunităţii Europene. Această directivă, cu amendamentele ulterioare aduse de Directiva 2004/101/EC, stabileşte modul de funcţionare a Schemei EU-ETS pentru cele două perioade ale sale: 2005 – 2008 şi 2008 – 2012. În România, Directiva 2003/87/CE privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a fost implementată începând cu anul 2007 (data aderării la UE).

Prevederile Directivei 2008/101/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS) au fost transpuse prinH.G. nr. 399/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

 

Operatorii de aeronave care desfăşoară activităţi de aviaţie reglementate de H.G. nr. 399/2010, aflaţi în Administrarea României, au obligaţia de a depune la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi planul de monitorizare a datelor tonă-kilometru, întocmite conform prevederilor Deciziei 2007/589/CE privind Ghidul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.

Începand din anul 2013, am intrat în cea de-a treia faza EU-ETS ce durează 8 ani (2013 – 2020), guvernată de Directiva 2009/29/EC a Parlamentului European şi Consiliului din 23 aprilie 2009, ce amendează Directiva 2003/87/EC în scopul îmbunătăţirii şi extinderii Schemei de tranzacţionare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, ce se aplică tuturor Statelor Membre UE.

De asemenea, există numeroase alte rezoluţii legislative ale Comisiei Europene pentru buna funcţionare şi monitorizare a a pieţei europene de carbon, pe care le puteţi gasi aici.

Planet earth from the space at night . Some elements of this image furnished by NASA

Asistenta clienti

icon-assistance-250

CALL CENTER / Deranjamente Operator de Distributie
Notificari intreruperi programate

Aboneaza-te acum la newsletterul nostru

Please leave this field empty.

KDF ONLINE

Ce este KDF Online?

acredit_0005_Layer-6
acredit_0004_Layer-5
acredit_0003_Layer-4
acredit_0002_Layer-3
acredit_0001_Layer-2
acredit_0000_Layer-1

KDF Energy